Driftsstatus

26. februar 2024

Drone termofotograferer Viborgs fjernvarmenet